Vānes sākumskola

Skolas padomes sastāvs

30.10.2017

                                

   2017./2018.m.g.

Skolēnu vecāki:

Priekšsēdētāja:     Īra Rulle.

Protokolists:         Gundars Bērziņš.

Locekļi:                Evija Bērziņa;

                                      Daiga Alksne;

                                      Baiba Barone.

Pedagoģiskie darbinieki:

                                      Ivars Lasis –direktors;

                                         Ilze Kalnarāja – dir. vietn. māc. darbā;

                                         Sarmīte Stengrevica – skolotāja.

Skolēni:

                                      Monta Bērziņa – 8.klase;

                                     Dāvis Dvoreckis - 9.klase.

<>


Jaunākās galerijas