Vānes sākumskola

Folklora - mūsu bagātība!

02.11.2018


img_20181102_wa0008.jpg

2.novembra rīts iesākās neikdienišķi, visi pulcējās skolas zālē, lai izzinātu latviešu tautas folkloru. Pasākums tika veltīts Latvijas 100gadei.

Katra klase bija sagatavojusi  savas tautasdziesmu izlases, kuras bija iespējams aplūkot izveidotajā izstādē.

Pasākumu ieskandināja 5.klases skolēni, skanīgi dziedot tautasdziesmu “Strauja, strauja upe tek”. 1.un 2.klase runāja tautasdziesmas par tēvu zemes skaistumu. Noskatījāmies filmas “Dzīvīte” fragmentus par Krišjāni Baronu- Dainu tēvu.

Mūsu folklora nav tikai tautasdziesmas. Tajā ietilpst arī vēstītājfolklora. Ar to iepazīstināja 7.klase, viņu uzdevums bija sagatavot stāstīšanai teikas. 9.klase interesanti bija iestudējusi pasaku, iejuzdamies zaķu un eža tēlos.

Minējām 8.klases uzdotās mīklas. Uzminētājs saņēma īpaši sagatavotu saldumu balvu.

Rotaļu un spēļu pulciņa dalībnieki visiem iemācīja jautras rotaļas.

Mēs esam lepni, ka mums ir tik bagāta folklora!

<>


Jaunākās galerijas