Pedagogi.30.10.2017

Ivars Lasis

Direktors

Ilze Kalnarāja

Direktora vietniece mācību darbā,bioloģija 7.-9.klasei, ģeogrāfija 7.-9.klasei,dabaszinības 1.-6.klasei / 1.klase,7.klase / rokdarbu pulciņš

Sarmīte Stengrevica

Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei / 9.klase / pulciņš,,Rakstīsim ar prieku”

Dzintra Bernande

Angļu valoda 1.-9.klasei /mūzika 1., 4.klasei

Antra Neitāle

Matemātika 5.-9.klasei /5.klase /6.klase

Andra Eimane

Vizuālā māksla 5.-9.klasei

Zane Laktiņa

Sociālās zinības 6.-9.klasei, Latvijas vēsture 6.-9.klasei, pasaules vēsture 6.-9.klasei

Inita Freidenfelde

Fizika 8.-9.klasei, matemātika 7. Klasei /matemātiķu pulciņš,, Prātnieks”

Dainis Krauklis

Ķīmija8.-9.klasei

Andris Millers

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase/ kokapstrādes pulciņš

Daina Olšteina

Latviešu valoda1.-4. klasei /4. Klase / literārais pulciņš

Inta Putniņa

Sports 1.-9.klasei / sporta pulciņš

Modra Rēvalde

 Logopēds, mājturība un tehnoloģijas meitenēm 1.-9.klasei , vizuālā māksla1.-4. klasei / rokdarbu pulciņš

Anete Siltāne

Mūzika 2.-9.klasei / 1.-4klašu vokālais ansamblis / 5.-9. klašu vokālais ansamblis

Natālija Vizbule

 Krievu valoda 6.-9.klasei

Solveiga Zilberta

Matemātika 1.-4.klasei, ētika1-3.klasei, informātika5.-7. Klasei /2.klase /3.klase /datorzinību pulciņš

Inga Zilberte

Kustību pulciņš

<>


Jaunākās galerijas