Pedagogi.

28.08.2021

Ivars Lasis

Direktors

Ilze

 Kalnarāja-Ozola

Direktora vietniece mācību darbā,bioloģija 7.-9.klasei/ ģeogrāfija 7.-9.klasei/dabaszinības 1.-6.klasei /Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klases/ 5.un 9.kl. /  rokdarbu pulciņš

Sarmīte Stengrevica

Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei / 8.klase      

Laima Baumane

Mūzika 1.- 9.klasei/ sociālās zinības 4.-9.klasei/ 6.un 7.kl/ teātra mākslas pulciņš

Antra Neitāle

Matemātika 5.-9.klasei/ fizika 8.,9.klasei/ ķīmija 8., 9.klasei 

Andra Eimane

Vizuālā māksla 1.-9.klasei

Zane Laktiņa

Latvijas vēsture 6.-9.klasei/ pasaules vēsture 6.-9.klasei/

Laura Bergmane

Angļu valoda 1.-9.klasei

     Jānis Bambis    Sports 1.-9.klasei / sporta pulciņš   

Andris Millers

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase/ kokapstrādes pulciņš

Daina Olšteina

Latviešu valoda1.-4. klasei /1.  un 4.kl./literārais pulciņš

        

 Natālija Vizbule    

Krievu valoda 4.-9.klasei

Solveiga Zilberta

     Matemātika 1.-4.klasei/ ētika 3.klasei/mājturība un tehnoloģijas 2.un 3.kl./ informātika 4.-8. klasei /2.un 3.kl. /datorzinību pulciņš / spēļu un rotaļu pulciņš 

Inga Zilberte     

  Kustību pulciņš   

     

  


    

<>


Jaunākās galerijas