Lapas karte
Vānes sākumskola

Pasākumi

Vānes skolas izlaidums 1967

10.06.1967 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1967

Vānes skolas izlaidums 1967

Klases audzinātāja - Ināra Veldre

Āboliņa Mairīte, Alksne Dzintra, Alksnis Egons, Adlers Harijs, Balgalve Baiba,
Bekmane Aija, Biezbārde Smaida, Ēdolfa Maija, Kopmane Maruta, Krecers Ivars,
Mačs Anita, Lastovska Dzintra, Lipskis Andris, Reinis Kārlis, Ronis Kārlis,
Rone Dzidra, Rullis Dainis, Vavilovs Juris, Zaķis Laimonis, Zihmanis Valdis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1966

11.06.1966 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1966

Vānes skolas izlaidums 1966

Klases audzinātāja - Aina Kalme

Bakuse Anita, Beitāne Marija, Vesmanis Juris, Aseris Jānis, Baltiņa Inta,
Babre Dzintra, Bērziņš Druvvaldis, Birziņa Rita, Dārznieks Egīls, Eglīte Raita,
Folmane Ruta, Gailīte Anita, Jurševska Vija, Kronberga Jautrīte,
Mirošņikovs Valērijs,Pilenieks Zigurds, Rēvalds Andris, Riekstiņa Zinta,
Stabulnieks Andris,Šteinberga Dzintra, Videniece Spodrīte, Berga Aina, Bērziņa Inta,
Dunkere Guna, Grīslītis Andris, Huds Guntars, Jantone Inta , Juhna Ļuba,
Jurševskis Harijs, Kalviņš Jānis, Kārkliņa Inta, Kocere Ārija, Koceris Ilmārs,
Kempelis Aivars, Linde Agrite, Pavlovičs Jānis, Straupmane Mirdza,
Štokhauzena Dzintra, Alksnis Harijs Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1965

12.06.1965 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1965

Vānes skolas izlaidums 1965

Klases audzinātāja - Valentīna Grava

Aseris Modris, Balgalve Dace, Bartašēvičs Tālis, Brūvere Ilze, Cekulis Aivars,
Caļeuno Svetlana, Čauva Olija, Graudiņš Dainis, Jantons Laimonis, Kļaviņa Mārīte,
Kronberga Biruta, Prūsis Ēriks, Siliņš Artūrs, Siliņš Imants, Siliņš Uldis, Sorokins Visvaldis,
Sprinģe Mudīte, Sprinģis Uldis, Uzulis Jānis, Vecpuisis Dainis, Veinbergs Edgars,
Videniece Sarmīte, Ziediņa Aina , Sterbergs Guntis
Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1964

13.06.1964 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1964

Vānes skolas izlaidums 1964

Klases audzinātājs-

Alksnis Aldis, Babris Valentīns, Bergamanis Ēriks, Bērziņa Ināra, Bleikšs Andris,
Biezbārdis Ilgonis, Cine Daina, Dārznieks Jānis, Gulbe Dzidra,
Immermane Mārīte, Kapmanis Vilis, Pelšs Andris , Ziediņš Laimonis,
Jurševskis Aivars, Cimmermane Vija Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1963

15.06.1963 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1963

Vānes skolas izlaidums 1963

Klases audzinātāja - Aina Kalme

Druvaskalns Arvīds, Folmane Aija, Kreicberga Dzintra, Kļaviņa Rudīte, Linde Edvīns,
Lipska Laima, Matišonoka Ināra , Pluto Leons, Skujeniece Helga,
Stabulniece Anita, Stabulniece Ilze, Stabulnieks Pēteris, Štokhauzens Andis,
Vereskuns Zigurds, Vesmane Aija, Videniece Silvija, Vīgante Dzidra, Zandberga Liesma, Zigmunde Aina, Balgalve Mirdza, Immermane Dzidra, Eiermane Austra Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1961

17.06.1961 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1961

Vānes skolas izlaidums 1961

Klases audzinātāja - Lūcija Dace

Asare Zaiga, Graudiņš Jānis, Grīslītis Juris, Kalniņa Ligita, Krastiņa Elfrīda,
Kronberga Agrita, Linde Egons, Lipskis Gunārs, Matisone Vija, Namiķe Alma,
Ozoliņa Inese, Šalajevs Andris, Širsons Imants, Štokhauzena Māra, Tropiņš Andris,
Ulaševskis Alfrēds, Veiss Dainis, Zanbergs Imants, Immermanis Raimonds,
Freimane Ilze, Katkovska Ilga, Kronberga Rasma, Langa Rasma, Litke Valdis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1960

11.06.1960 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1960

Vānes skolas izlaidums 1960

Klases audzinātāja - Velta Lapiņa

Alksne Inta, Ansone Ārija, Borisonoks Jānis, Cīrule Dagnija, Dārzniece Ildze, Ēdolfs Aldis,
Elerte Evija, Gulbis Vilnis, Immermane Dzidra, Jirgens Jānis, Jurševskis Juris, Kronberga Laima, Kronbergs Gunārs, Lipska Ināra, Olšteins Jānis, Poplovskis Jānis,
Reimane Ārija, Rubanovskis Aleksandrs


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1959

13.06.1959 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1959
Klases audzinātāja - Silvija Meiere
Bumbieris Edvīns, Čimurs Pauls, Ēlerte Zilvija , Ence Vēsma , Lasmanis Laimonis, Liepiņa Vairite, Lins Valdis, Lošmanis Guntis,
Natiņš Verners, Sausserdis Ivars, Stabulniece Irēna, Stabulnieks Francis, Straume Aivars Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1958

14.06.1958 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1958
Klases audzinātāja-


Āboma Inta, Immermanis Aivars, Irbe Uldis, Jirgena Ieva, Kerna Dzidra, Klēvers Mārtiņš, Krūmiņa Rita, Pavārs Māris,
Poplovska Genoveva, Rēvalde Aija, Rīdzinieks Jānis, Švene Ligita, Zandberga Irēna, Zigmunds Edgars, Zilberta Līvija,
Jansons Jānis, Dārzniece Daiva, Folmane Līga, Rozenberga Rasma Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1957

15.06.1957 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1957

Vānes skolas izlaidums 1957

Klases audzinātājs - Gilarijs Lukjanskis

Balgalve Zigrīda, Bumbiere Maira, Cimermane Zenta, Heniņš Krišs, Juka Videvuds,
Lēmanis Valdis, Līduma Kornilija, Matisons Harijs, Matisons Valdonis, Ozols Rūdolfs,
Pelšs Jānis, Poplovna Marija, Rīpe Daina, Rezevska Rita, Rītelis Ēriks, Siliņa Aija,
Siliņš Hensaids, Šteins Jānis, Treimane Rasma, Vičs Juris, Znatnaja Velga


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1956

16.06.1956 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1956

Vānes skolas izlaidums 1956

Klases audzinātāja -

Bartaševičs Jānis, Bergamane Elvīne, Cine Austra, Čauva Ārija, Dārznieks Māris,
Feldmane Ligita, Gaile Rita, Grabovskis Jānis, Heniņš Vilnis, Krasovska Rita,
Kreicberga Lija, Muižniece Rita, Nagliņa Lienīte, Ozols Ilmārs, Plociņš Jānis, Puriņš Āris,
Puriņš Ģirts, Rassons Ivars, Siliņš Edgars, Skalbiņš Jānis, Šils Arvīds, Štelpe Vija,
Vičs Elmārs, Skuja Biruta, Alksne Vija, Balgalve Milda, Kampmanis Aivars,
Sandere Vallija ,Veinberga Ārija


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1955

11.06.1955 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1955

Vānes skolas izlaidums 1955

Klases audzinātājs - Ivars Pētersons

Borisonoka Lidija, Cekule Ārija, Cine Aina, Cine Ruta, Druķe Maija, Heniņš Egons,
Honste Vija, Kaminskis Jānis, Kerns Vilis, Kreicberga Dzidra, Kristgolds Arnolds,
Ozols Valdis, Priedītis Roberts, Pūdele Valda, Reimane Ausma, Reimane Valija,
Sandere Maiga, Straume Ilgonis, Švelbe Imants, Švenis Imants, Veinberga Mirdza,
Vavilovs Nikolajs, Žagata Ivars, Alksnis Aldis, Čauva Daina, Horsts Jānis,
Kalviņš Gunārs, Neitāls Ilmārs, Zauers Ivars


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1954

12.06.1954 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1954

Klases audzinātājs - Antons Anspaks
Balgalve Smaida, Birnbauma Daina , Cine Rita, Ciniuss Vilis , Čimure Vita , Druķe Gunta, Ēdolfa Vizma , Irbe Guntis,
Jansone Astrīda, Kļaviņa Ziedīte , Kozlovska Vija, Krūmiņa Hilda , Lošmane Maija, Milzere Ārija , Ozols Arvīds, Pedāja Jautrīte, Penkevics Aivars , Rašmane Ziga , Rubīne Malvīne, Rudevics Kārlis, Ulmanis Kārlis , Veržuns Gunārs , Veržune Irēna,
Vesmanis Arvīds, Zariņš Gunārs , Zīrups Ilmārs , Zilberta Ruta , Znatnajs Aivars , Baltgalve Vallija Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1953

13.06.1953 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1953

Vānes skolas izlaidums 1953

Klases audzinātājs - Grigorijs Solovjovs

Bergmane Liene, Borisovs Vasilijs, Bukholde Benita, Goldberga Ausma,
Jiezena Ausma, Kalviņa Skaidrīte, Kārkliņa Spulga, Lāma Vilma, Līduma Silvija,
Liepiņa Brigita, Liepiņa Rasma, Liškovska Silvija, Olšteina Ilga, Petrevica Irēna,
Pločkalne Ingrīda, Reinholds Imants, Rūtens Andris, Sandere Ausma, Siliņa Rasma,
Stabulniece Helena, Šturme Zigrīda, Ulmane Biruta, Vernava Velta, Vavilova Irēna,
Zilberta Agnija, Grabovska Zinaida, Siliņa Maija


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1952

14.06.1952 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1952

Vānes skolas izlaidums 1952

Klases audzinātājs- Grigorijs Solovjovs

Brigena Erna, Einana Ārija, Einana Līvija, Goldberga Gunta, Gulbis Alfons,
Jēkabsons Ivars, Kļaviņa Aina, Liškovskis Herberts, Liekniņš Alfrēds, Meiere Silvija,
Novikovs Jānis, Solovjovs Āris, Strazdiņa Ilga, Volfs Ilmārs, Zariņš Roberts, Zilberta Juta


Lasīt visu ziņu
facebook
Šodien vārda dienas svin :
Vanda, Veneranda, Venija
<>
Jaunākās galerijas