Lapas karte
Vānes sākumskola

Pasākumi

Vānes skolas izlaidums 1983

11.06.1983 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1983

Vānes skolas izlaidums 1983

Klases audzinātāja - Sarmīte Stengrevica


Asare Iluta, Āboliņa Dace, Boršteine Aija, Červinskis Guntars,Grāpis Juris,
Hānbergs Ilmārs, Kronberga Solvita, Krūze Aigars,Ošeniece Dace,Ozols Ainars,
Prūsaka Antra,Rolova Ilze,Sitiņš Juris,Šmēdiņa Iluta, Vancāns Jānis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1982

12.06.1982 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1982

Vānes skolas izlaidums 1982

Klases audzinātāja -Anna Lēnerte

Baltgalvis Ainars, Bērzkalne Inta, Brukšteine Dace, Čunka Imants,
Eimanis Dairis, Gailuma Ilze,Kairo Edīte, Kozlovs Dairis, Krūze Gintars,
Kubiliuss Juris, Kuzika Elita, Lagzdiņš Modris, Lēnerts Ainars, Līcis Andris,
Osis Guntars, Petjukēviča Anitra, Pone Rudīte, Rašmanis Juris, Rolova Inese,
Rubene Ilga, Saldeniece Rita, Šmita Aija,Štarka Antra, Ulmanis Normunds,
Varkalis Andis, Vilimane Ilze, Zilberts Ģirts, Balgalvis Gints Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1981

13.06.1981 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1981

Vānes skolas izlaidums 1981

Klases audzinātāja - Lūcija Dace

Asars Arnis, Babris Gundars, Baugere Smaida, Belovs Igors, Casno Modris, Cīrule Antra,
Čubis Andris, Gulbis Harijs, Jirgensone Aija, Kerns Ainars, Lanka Gints,
Laumanis Aivars,Leismane Mārīte, Litke Guntis, Neitāls Alvis, Ošeniece Iveta,
Rašmanis Ainars,Reinis Āris, Rubene Mairita, Simanovičs Aldis, Sitiņš Arnis,
Skrickis Mārtiņš, Straume Silva, Šteins Ojārs, Vilumsone Sandra Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1980

14.06.1980 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1980Vānes skolas izlaidums 1980
Klases audzinātāja - Mudīte Neimane


Auniņa Andra, Alkšare Kaija, Brūvere Dzintra, Dembovskis Ainars, Dundurs Andris, Grose Īra,Grāpis Arnis,Krievāne Gunta, Moisejs Aldis,Neitāls Aigars, Ozola Dace, Ozola Violeta, Rūtena Gunita, Raņķis Raimonds, Štarks Arnis, Vasiļevska Inita, Vagele Elita

Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1979

09.06.1979 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1979

Vānes skolas izlaidums 1979

Klases audzinātāja - Dzintra Lastovska

Baltiņš Arvis, Brukšteina Inita, Cīrulis Arnis, Červinska Antra, Ēdolfs Valdis,
Gūtšnapa Agra,Insberga Ilze, Kerns Gunārs, Krūze Anda, Lagzdiņa Mārīte,
Moisejs Jānis, Ozola Mudīte,Ozols Uldis, Priede Inguna, Rone Ineta, Sviķkalne Ināra,
Šalājeva Jautrīte, Vecumnieks Andris, Vilimane Ina, Zommers Georgs Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1978

10.06.1978 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1978

Vānes skolas izlaidums 1978

Klases audzinātāja - Leontīne Viganovska


Alksnis Aigars, Arājs Aigars, Atteka Daiga, Balgalvis Dainis, Balgalvis Raimonds,
Bērziņš Normunds, Cērpiņa Indra, Doniņa Maiga, Endziņa Ināra, Erlika Gunta,
Gulbis Gunārs, Hānberga Ilona, Hānberga Inta,Krūze Alvis, Kubiliusa Ginta, Litvina Daila,
Melne Inguna, Ozols Ilgvars, Plinta Guna, Raņķe Ineta,Silmanoviča Anita,
Stengrevics Ints, Stepānova Lidija, Šterns Ēriks,Švene Zaiga, Telšinskaite Lidija, Vecpuisis Guntis, Vilimanis Uldis, Vīgants Vilnis,
Vītola Sandra, Zilberts Māris Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1977

11.06.1977 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1977

Vānes skolas izlaidums 1977

Klases audzinātājs - Jānis Kalviņš


Atteka Uldis,Bolšteina Rita, Grāpe Inese,Grāpis Ivars,Korpfs Māris,
Kubiliuss Oļģerts, Lēnerte Ligita,Liepa Inita,Ozola Velga,Ozols Aivars,
Ozols Oskars,Ozoliņš Andris, Petkēvičs Jānis,Pinka Silvija,Puķe Uldis,
Putniņš Guntars,Ragainis Ivars,Reine Agrita,Rūtena Gita,
Simanauskis Medardoss,Stengrevica Sarmīte,Straume Ramons,
Stepanovs Pēteris, Šmite Aira, Veise Zenta Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1976

12.06.1976 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1976

Vānes skolas izlaidums 1976

Klases audzinātājs - Žanis Putniņš

Babre Zenta, Balgalvis Raitis, Balgalvis Valdis, Bērziņš Guntis, Cīrule Silva,
Dambe Ligita,Golubovskis Normunds, Graudiņš Dzintars, Gudovska Antra,
Gulbe Aija, Insberga Ināra, Kocere Ruta, Leismanis Aivars, Lēnertrs Aigars,
Mihaļenoks Sergejs, Ozols Igors, Reinis Pēteris, Reinis Visvaldis, Riekstiņa Mundra,
Ronis Jānis, Rozenberga Signe, Šils Jānis, Zilberts Aldis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1975

14.06.1975 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1975
Vānes skolas izlaidums 1975
Klases audzinātāja - Ināra Veldre

Daņiļevičs Jānis, Daņiļeviča Vallija, Doniņš Dainis, Drozdovskis Ansis, Eimanis Ēriks, Ēdolfa Iveta, Ēdolfs Uldis, Gailītis Normunds, Gūtšnapa Rita-Indra, Immermanis Uldis, Kancere Gunta, Kapteinis Ilmārs,Lagzdiņš Agris, Laumane Inta, Lēnerte Jautrīte,
Lipska Gunta,Olšteins Arnis, Ozola Mairita, Ragaine Rita, Raņķis Austris, Simanauskaite Stase, Simanauskis Pāvils,
Stabulnieks Guntis, Šperliņš Guntis ,Šteinberga Rudīte, Štarks Guntis, Vibule Sarmīte Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1974

08.06.1974 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1974

Vānes skolas izlaidums 1974

Klases audzinātāja - Lidija Mežale

Balgalvis Ainārs, Brūvere Ausma, Cine Sandra, Finkenfūss Māra, Gudovskis Maigonis,
Gūtšnaps Jānis,Insbergs Andris,Kalviņa Sarmīte,Kārkliņš Modris,Kronbergs Ārijs,
Lašuka Leokādija,Neitāle Alda,Olšteina Aija,Penkevica Ruta,Pinka Aivars,Ronis Aivars,
Spriņģe Sarmīte,Šils Ivars, Bērzkalns Juris


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1973

12.06.1973 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1973
Vānes skolas izlaidums 1973
Klases audzintāja - Lūcija Dace


Barone Aija, Bērziņa Aija, Bērziņš Raitis, Botmane Rita, Brūveris Zigurds,
Cekule Daina,Cīrule Inta, Gailītis Andris, Gulbe Rudīte , Kanceris Juris,
Kerna Mairita ,Kocere Biruta ,Kreceris Gatis, Kronbergs Guntis,
Kurpniece Dzidra, Kurpniece Solveiga, Kurpnieks Fēliks ,Laizāns Juris,
Moisejs Aivars, Rudzīte Anita, Šteinbergs Oskars, Šterns Jānis, Ziemele Vēsma,
Zilberts Guntis, Sproģis Zintis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1972

10.06.1972 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1972

Vānes skolas izlaidums 1972

Klases audzinātāja - Ināra Veldre

Balgalve Teiksma, Barons Dainis, Beitāne Vija, Brodele Aija, Dambis Leons,
Damberga Agita,Grīsle Guna, Kārkliņa Baiba, Jēce Dace, Kleins Artūrs,
Koceris Ilgonis, Laizāns Vilnis, Lēnerte Anda, Melnis Māris, Neitāle Drosma,
Neitāle Dzintra, Ozols Dainis, Ozola Margarita, Priede Inta, Ročkovska Irēna,
Ročkovska Tomāra, Reine Maiga, Rone Mārīte, Širšons Uldis, Šteinbergs Viktors,
Telšinskaite Aldona, Vecumnieks Jānis, Veldre Ivars, Zilberta Agita,
Fjodorovs Genādijs Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1971

12.06.1971 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1971

Vānes skolas izlaidums 1971

Klases audzinātāja -Ilona Ramane

Ābola Zigrīda, Balgalvis Jānis, Berga Dzintra,Berga Gunta,Graudiņš Uldis,
Gūtšnaps Uldis,Kurpnieks Dailis,Pileniece Inese,Riekstiņš Jānis,Širšone Dzintra,
Šteinberga Ira,Treimanis Juris,Ulmanis Aivars,Vāpa Gvidālija, Veldre Maira,
Semjonovs Elmārs


Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1970

13.06.1970 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1970

Vānes skolas izlaidums 1970

Klases audzinātāja - Linda Aina

Ābola Silvija, Bakuse Ina, Berga Daina, Celms Ilgvars, Cers Laimonis,
Čauva Antra,Doniņš Laimonis, Kocere Ērika, Lagzdiņa Diāna,
Lagzdiņa Arlita, Lēnerts Raimonds,Matisone Mudīte, Matisons Andris,
Maslobojevs Valdis, Neimane Maija, Petkēvičs Ivars,Ročkovskis Andris,
Riekstiņa Zane, Reine Maija, Reinis Imants,Semjonovs Vilis, Strazdiņš Alfrēds,
Teberniece Dzidra, Zandbergs Ivars,Zvirbule Dzintra

Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1969

14.06.1969 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1969

Vānes skolas izlaidums 1969

Klases audzinātāja - Jautrīte Ozola

Akermanis Jānis, Ābola Ērika, Balgalve Raima, Babre Ērika, Brodelis Bruno,
Čauva Ivars, Eimane Aija ,Ēdolfa Liāra, Jansone Gunta, Leščanovs Arnolds,
Neitāle Inese, Pinka Vilnis, Priede Andris, Šteinberga Aija, Rone Biruta,
Ronis Juris, Ronis Andris, Vereskuna Dagnija, Videniece Sārtīte,
Videniece Smaidīte, Balgalvis Gaidis, Matisons Guntis


Lasīt visu ziņu
facebook
Šodien vārda dienas svin :
Emanuels, Arnolds
<>
Jaunākās galerijas