Vānes sākumskola

Pasākumi

Vānes skolas izlaidums 1995

10.06.1995 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1995

Vānes skolas izlaidums 1995

Klases audzinātāja - Antra Neitāle


Barons Ģirts,Druviņš Jānis,Kalējs Uldis,Stikute Inga,Tauriņa Signija, Uzuliņš Māris Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1994

11.06.1994 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1994

Vānes skolas izlaidums 1994

Klases audzinātāja - Sarmīte Stengrevica


Bērziņa Evija, Cīrule Evija, Dembovskis Kaspars, Kronberga Gundega,
Petkēvičs Mareks,Pileniece Santa, Priede Gita, Priede Iveta, Rēvalde Zane,
Rone Elga,Simanovičs Aivars, Sokorovs Jānis, Vīgante Rudīte Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1993

12.06.1993 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1993

Vānes skolas izlaidums 1993

Klases audzinātāja - Anna Lēnerte


Brūvere Irita, Buka Egita, Krecere Baiba, Laumane Ilga, Linde Andris, Rone Aija,
Rullis Kaspars,Trusova Inese, Petkēvičs Artis-Ivars, Simanovičs Jānis, Vorobejs Aleksandrs, Brūveris Zigmunds Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1992

13.06.1992 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1992

Vānes skolas izlaidums 1992

Klases audzinātāja - Zane Laktiņa


Alksne Daiga, Asere Līga, Berga Dagnija, Ozola Kristīne, Priede Inese,
Rezevska Ilze, Skarbovskis Rinalds,Telšinska Zane,Vanags Artūrs, Riekstiņš Jānis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1991

08.06.1991 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1991

Vānes skolas izlaidums 1991

Klases audzinātājs - Andris Linabergs


Bakuse Inita, Balgalvis Uģis, Bērziņš Oskars, Celms Gatis, Celms Guntars,
Cīrulis Raivis, Čubis Intars, Finkenšteins Māris, Graudiņš Māris,
Heniņa Solvita, Immermanis Egīls, Laktiņš Verners, Pluto Inta,
Poplovska Ingrīda,Petrušēvica Kristīne, Strāķis Andris

Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1990

09.06.1990 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1990

Vānes skolas izlaidums 1990

Klases audzinātāja - Ausma Vancāne


Baišķis Juris, Belova Marina, Cīrule Aiva, Doniņa Iveta,
Gailums Jānis, Kalviņš Raivis, Kurša Daiga, Leite Olita,
Neitāle Airita, Pilenieks Normunds, Širšons Guntis

Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1989

10.06.1989 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1989

Vānes skolas izlaidums 1989

Klases audzinātāja - Sarmīte Stengrevica


Asere Inga, Bresme Raivo, Grīslīte Liene, Haselbauma Sarmīte,
Aselbauma-Haselbauma Simona, Linde Dace, Neimanis Aivis, Skrūskopa Aija,
Telšinskis Raivis, Zariņa Kristīne, Zariņš Ilgvars, Ziediņš Renārs Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1988

11.06.1988 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1998

Vānes skolas izlaidums 1998

Klases audzinātāja- Zane Laktiņa


Bergs Raimonds, Boršteins Juris, Celma Ineta, Čunka Ivars,
Divizinskis Antons, Finkenšteina Dace, Pluto Ritvars,
Videniece Iveta, Vīgants Normunds, Kubiliusa Sigita,
Zvirbule Aija,Trusova Iveta

Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1987

13.06.1987 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1987
Vānes skolas izlaidums 1987
Klases audzinātāja - Ausma Vancāne
Adlere Sigita, Baumanis Oskars, Bērziņš Gundars, Bresme Marika, Bērzleja Ilze, Čube Brigita, Kalnarājs Kaspars, Kalviņa Sigita, Linaberga Vineta, Linde Gunta, Ošenieks Ivo, Puriņa Vizbulīte, Rolovs Ivars, Vasiļevska Dzintra, Viganovskis Māris Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1986

14.06.1986 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1986
Vānes skolas izlaidums 1986
Klases audzinātāja - Dace Zommerovska
Atteka Aigars, Berga Amanda, Celms Armands, Čube Sanita, Dembovskis Jānis,
Ezerkalns Raivo, Aselbaums-Haselbaums Normunds, Kāle Pārsla, Krūze Raivis,
Laumanis Dzintars, Neitāle Aiva, Ozols Raitis, Rone Dzintra, Slaboda Ralfs,
Šperliņš Andris, Štarks Jānis, Telšinskis Armands,
Urbāne Vaira, Ziediņa Gunita, Zvirbule Laila Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1985

15.06.1985 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1985

Vānes skolas izlaidums 1985

Klases audzinātāja - Anna Lēnerte

Baumanis Henrijs, Belovs Nikolajs, Bērtule Saisa, Bērzleja Dzintra, Briede Agita,
Cine Solvita,Circāne Dace, Daļecka Sanita, Ezerkalns Sandris, Gardovičs Ivars,
Krievāne Jolanta, Heniņš Modris, Lagzdiņa Inese, Laszuka Jana, Leitis Agris,
Rašmane Inta, Rašmane Ilze, Ruskule Ruta, Šēniņa Ilva, Štarka Dace, Šteina Gunta, Videniece Inita, Vilks Raitis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1984

09.06.1984 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1984

Vānes skolas izlaidums 1984

Klases audzinātāja - Leontīne Viganovska

Atelbauere Aija, Bergs Gvido, Bogdanova Diāna, Čube Vineta,
Grišāns Ilmārs, Gulbis Gvido,Kalviņa Sanita, Kālis Raimonds,
Lanka Andris, Laumane Antra, Litke Inita,Ošeniece Guna,
Ozols Normunds, Trusovs Gundars, Vilumsons Ervīns, Ozols Ziedonis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1983

11.06.1983 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1983

Vānes skolas izlaidums 1983

Klases audzinātāja - Sarmīte Stengrevica


Asare Iluta, Āboliņa Dace, Boršteine Aija, Červinskis Guntars,Grāpis Juris,
Hānbergs Ilmārs, Kronberga Solvita, Krūze Aigars,Ošeniece Dace,Ozols Ainars,
Prūsaka Antra,Rolova Ilze,Sitiņš Juris,Šmēdiņa Iluta, Vancāns Jānis Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1982

12.06.1982 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1982

Vānes skolas izlaidums 1982

Klases audzinātāja -Anna Lēnerte

Baltgalvis Ainars, Bērzkalne Inta, Brukšteine Dace, Čunka Imants,
Eimanis Dairis, Gailuma Ilze,Kairo Edīte, Kozlovs Dairis, Krūze Gintars,
Kubiliuss Juris, Kuzika Elita, Lagzdiņš Modris, Lēnerts Ainars, Līcis Andris,
Osis Guntars, Petjukēviča Anitra, Pone Rudīte, Rašmanis Juris, Rolova Inese,
Rubene Ilga, Saldeniece Rita, Šmita Aija,Štarka Antra, Ulmanis Normunds,
Varkalis Andis, Vilimane Ilze, Zilberts Ģirts, Balgalvis Gints Lasīt visu ziņu

Vānes skolas izlaidums 1981

13.06.1981 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1981

Vānes skolas izlaidums 1981

Klases audzinātāja - Lūcija Dace

Asars Arnis, Babris Gundars, Baugere Smaida, Belovs Igors, Casno Modris, Cīrule Antra,
Čubis Andris, Gulbis Harijs, Jirgensone Aija, Kerns Ainars, Lanka Gints,
Laumanis Aivars,Leismane Mārīte, Litke Guntis, Neitāls Alvis, Ošeniece Iveta,
Rašmanis Ainars,Reinis Āris, Rubene Mairita, Simanovičs Aldis, Sitiņš Arnis,
Skrickis Mārtiņš, Straume Silva, Šteins Ojārs, Vilumsone Sandra Lasīt visu ziņu
<>


Jaunākās galerijas