Vānes sākumskola

Vānes skolas izlaidums 1953

13.06.1953 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1953

Vānes skolas izlaidums 1953

Klases audzinātājs - Grigorijs Solovjovs

Bergmane Liene, Borisovs Vasilijs, Bukholde Benita, Goldberga Ausma,
Jiezena Ausma, Kalviņa Skaidrīte, Kārkliņa Spulga, Lāma Vilma, Līduma Silvija,
Liepiņa Brigita, Liepiņa Rasma, Liškovska Silvija, Olšteina Ilga, Petrevica Irēna,
Pločkalne Ingrīda, Reinholds Imants, Rūtens Andris, Sandere Ausma, Siliņa Rasma,
Stabulniece Helena, Šturme Zigrīda, Ulmane Biruta, Vernava Velta, Vavilova Irēna,
Zilberta Agnija, Grabovska Zinaida, Siliņa Maija


printēt
<>


Jaunākās galerijas