Vānes sākumskola

Vānes skolas izlaidums 1979

09.06.1979 kur : Vānes sākumskola
Vānes skolas izlaidums 1979

Vānes skolas izlaidums 1979

Klases audzinātāja - Dzintra Lastovska

Baltiņš Arvis, Brukšteina Inita, Cīrulis Arnis, Červinska Antra, Ēdolfs Valdis,
Gūtšnapa Agra,Insberga Ilze, Kerns Gunārs, Krūze Anda, Lagzdiņa Mārīte,
Moisejs Jānis, Ozola Mudīte,Ozols Uldis, Priede Inguna, Rone Ineta, Sviķkalne Ināra,
Šalājeva Jautrīte, Vecumnieks Andris, Vilimane Ina, Zommers Georgsprintēt
<>


Jaunākās galerijas