Vānes sākumskola

Mācību darbs

Konsultāciju grafiks mācību priekšmetos 2017./2018.m.g.

Pedagogs

Diena

Laiks

Kalnarāja I

Pirmdiena

8.10-8.50

Olšteina D

Otrdiena

15.20- 16.00

Zilberta S

Trešdiena

14.30-15.10

Neitāle A

Piektdiena

15.10-16.00

Vizbule N

Ceturtdiena

8.10-8.50

Stengrevica S

Trešdiena

8.10-8.50

Bernande Dz

Trešdiena

15.00-15.50

Laktiņa Z

Trešdiena

8.10-8.50

Freidenfelde I

P-trešdien

Rīti

Siltāne  A

Ceturtdiena

8.10-8.50

 Krauklis D

Otrdiena

 No 16.00

Rēvalde M

Piektdiena

8.10-8.50

Millers A

Pirmdiena

8.10-8.50

Vānes pamatskolas pagarinātās grupas darba laiki 2017./2018.m.g.

Pedagogs

Diena

Laiks

Daina Olšteina

Pirmdiena

8.30-8.50; 13.30-15.50

Antra  Neitāle

Otrdiena

Trešdiena

8.30-8.50;  13.30 – 15.50

12.20-15.20

Solveiga Zilberta

Ceturtdiena

8.30-8.50;  13.30 – 15.50  

Sarmīte Stengrevica

Piektdiena

12.20-15.20

Pulciņu nodarbību grafiks 2017./2018.m.g.

Pedagogs

Pulciņš

Diena

Laiks

Kalnarāja I

Kombinētie rokdarbi

Trešdiena

13.30-15.20

Olšteina D

Literārais pulciņš

Otrdiena

13.30-14.10

Zilberte S

Spēles un rotaļas

Datori

Otrdiena

Piektdiena

14.20-15.20

13.30-15.00

Stengrevica S

Rakstīsim ar prieku

Otrdiena

8.10-8.50

Putniņa I

 Jaunais vieglatlēts

Pirmdiena

15.20-16.00

Freidenfelde I

Prātnieks

Trešdiena

14.30-15.10

Siltāne  A

Ansamblis 1.-3.klase

Ansamblis 4.-6.klase

Ceturtdiena

piektdiena

8.10-8.50

14.30-15.10

Millers A

Kokapstrāde

Pirmdiena

16.00-17.20

Zilberta  I

Kustību pulciņš

Otrdienas; ceturtdiena

12.15 -12.45

12.15- 12.45


<>


Jaunākās galerijas