Drukas resursa adrese: http://vanespsk.lv/jaunumi/kartiba_kada_tiek_organizets_darbs_vanes_pamatskola_ieverojot_epidemiologiskas_drosibas_pasakumus_covid__19_laika
Drukas datums: 16:09:42 29.11.2020

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS VĀNES PAMATSKOLĀ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID – 19 LAIKĀ.26.08.2020