Dzejas dienas.11.09.2019

Mini, mini mīkliņu,
Mazo bērniņu:
Bij manai māmiņai
Zelta kamolītis −

Agri no rītus
Pasvieda gaisā.
Ritēja kamolītis
Mākoņiem pāri
Visu cauru dienu
Pa debess jumu.
Vakarā nokrita

Jūŗas vidū −

Visa jūŗa laistījās
Vienā zeltā.

Es to mīklu minu,
Zelta kamolīti zinu:
Saule ir tas kamolīts, −
Atminēja mazulīts.

<>


Jaunākās galerijas