Drukas resursa adrese: http://vanespsk.lv/jaunumi/cildens_mans_novadins1
Drukas datums: 08:08:00 22.08.2019

Cildens mans novadiņš14.11.2018

Re, arī zvaigznēs ierakstīts

 Tas pats, kas laukos plašos:

 Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

 Tepatās – mūsos pašos.

                                       /I.Ziedonis/

 

Gaismas stariņš mūsu novadā – tas ir stāsts par mūsu Sandriņu. Vānes pagasta bibliotekāre Sandra Kosogova ar savu ierosmi dedz  gaismiņu un cerību mūsos.