Drukas resursa adrese: http://vanespsk.lv/dokumenti/kartiba_kada_tiek_organizets_darbs_vanes_pamatskola_ieverojot_epidemiologiskas_drosibas_pasakumus_covid__19_laika
Drukas datums: 20:11:21 29.09.2022

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS VĀNES PAMATSKOLĀ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID – 19 LAIKĀ.

31.08.2021

Dokumentu skatīt šeit Covid.docx