Drukas resursa adrese: http://vanespsk.lv/dokumenti/kartiba_kada_tiek_nodrosinatas_covid__19_infekcijas_izplatibas_ierobezosanas_prasibas_vanes_pamatskolas_pirmsskolas_izglitibas_grupas
Drukas datums: 19:51:52 29.09.2022

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS VĀNES PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS

31.08.2021

Dokumentu skatīt šeit  Covid(1).docx