Drukas resursa adrese: http://vanespsk.lv/aktuali/skolenu_uznemsana_1_klase
Drukas datums: 05:45:32 01.12.2023

Skolēnu uzņemšana 1.klasē

21.02.2022

XFrJUHUxhgAAAAASUVORK5CYII=


     Vānes pamatskola 

ar 10.martu

aicina vecākus

pieteikt bērnus mācībām

1.klasē!

 Uzņemšana 1. klasē

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2022. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi  vanespsk@inbox.lv  un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2022. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Vānes pamatskola uzņem skolēnus:

* Pamatizglītības programmā (kods 21011111),

* Speciālās pamatizglītības programmās (kods 21015611), (kods 21015811), (kods 21015711)

Iesniegums  klātienē: Not_par_uzn_1.klase_2022_klatiene%20(1).docx

Iesniegums elektroniskais: Not_par_uzn_1.klase_2022_elektroniski.docx 

Gaidīsim darba dienās no 9:00 - 14:00!